18 de julio de 2017

Tu pots, et conte com?

Càritas Interparroquial de Cullera va organitzar el curs “Tu pots, et conte com?” 
El curs consta de quatre tallers que es van impartir de dilluns a dijous. El divendres es va destinar al lliurament de diplomes als assistents i a compartir uns moments de trobada amb un xicotet àgape per a celebrar el final de curs. 
Els tallers duraven dues hores cadascun i han estat impartits en el següent ordre:
  • “Societat de consum. Necessitats bàsiques”. On es van vore conceptes com: necessitat bàsica i desitjos; drets i responsabilitats; consumisme; valor innat per ser persona i motivació cap a la recerca de solucions;
  • “Hàbits saludables i remeis naturals”. Es va parlar d’hàbits d’higiene personal adequats, consells de neteja dels espais de l’habitatge, utilitzar en la higiene productes naturals a l’abast de totes les butxaques, remeis naturals per a molèsties de salut lleus;
  • “Consum elèctric i d’aigua. Com estalviar”. Descobrim trucs per gastar menys llum i menys aigua. Com interpretar una factura d’energia elèctrica i un rebut de l’aigua;
  • “Consum i higiene alimentària”. Es va parlar de com mantindre la cadena del fred dels aliments frescos des de la tenda a la casa, com col·locar de forma adequada els aliments en el frigorífic, com traure partit als aliments i aprofitar per a evitar tirar el menjar,…

Objectius:
  • permetre que les persones que es troben en situació de dificultat econòmica i les seues famílies aprenguen nous coneixements i habilitats;
  • que aquests coneixements i habilitats ajuden a les persones a aconseguir el màxim aprofitament dels recursos que tenen disponibles;
  • que es produesca una millora en la gestió econòmica i en l’àmbit domèstic que repercutesca a curt i mitjà termini en una millora de les seues condicions de vida;
  • contribuir a l’empoderament personal i conscienciar en la responsabilitat sobre les decisions preses i les possibles conseqüències que deriven d’elles;
  • intentar diluir la creença en la necessitat d’ajuda externa paternalista, i que s’instaure progressivament la motivació en la recerca de recursos propis, consciència de la importància de l’esforç i l’orientació cap a la recerca de solucions.
Aquesta formació ha estat dirigida a homes i dones demandants d’ajuda en alguna de les acollides de Càritas de Cullera i en aquesta primera edició han participat 15 persones, procedents de les quatre parròquies locals.
Amb accions d’aquest tipus intentem donar el pas des d’un model tradicionalment assistencial a un model promocional, dotant a les persones amb les eines necessàries perquè siguen capaces de gestionar adequadament els seus diners, fer un bon ús dels recursos de què disposen siguen els que siguen, reconèixer de forma correcta les necessitats bàsiques, cuidar la salut de la seua família i la seua pròpia, etc. a través de la reflexió i el treball comú, de forma pràctica i prenent com a punt de partida la possibilitat de modificar conductes de consum errònies.
Pretén aconseguir despertar una major consciència de la situació personal pròpia, de quines són les possibilitats reals de promoció i de descobrir maneres d’estar en el món que no siguen nocives per als seus interessos, tant els propis com els comuns, dels quals en formen part. En resum, busquem ajudar a què siguen capaços de gestionar-se en les activitats de la vida diària de forma autònoma, adaptant les seues conductes a les circumstàncies personals en què es trobe cadascun d’ells i tenint sempre present la seua dignitat com a persones.
Aquesta edició ha estat avaluada pels assistents de forma extraordinària, cosa que ens fa tindre l’esperança que es poden fer efectives properes edicions en un futur no molt llunyà. És molt gratificant poder realitzar aquests tipus d’activitats i comprovar els efectes positius que tenen en els participants.
Per això els donem les gràcies. Gràcies per fer-nos sentir útils per al seu procés de promoció, gràcies per tindre la humilitat d’escoltar-nos cadascun dels dies en què els hem parlat, gràcies per deixar-nos compartir amb ells un temps de la seua vida, gràcies per donar-nos una lliçó de coratge i d’humanitat, sempre amb un somriure malgrat les seues complicades situacions personals, i gràcies per donar-nos el seu afecte de la forma que ho han fet.
Un món distint és possible. El canvi comença per u mateix, i tots junts estem CRIDATS A SER COMUNITAT.
Encarna Grau
Coordinadora Cáritas Interparroquial Cullera