19 de noviembre de 2017

Jornada mundial de los pobres - Papa Francisco

ROMPER BARRERAS - Tierra America

TARGETES SOLIDÀRIES, NOU PROJECTEDes de Càritas interparroquial de Cullera volem presentar el nou projecte que estem iniciant i del quan ens en volem fer ressò i fer partícip a tota la societat. Les persones que viuen en una situació de vulnerabilitat ens mereixen tot el respecte i aquest és el motor que ens impulsa a repensar les nostres accions, a donar importància no només al que fem sinó a com ho fem. És temps de propostes per a seguir caminant cap a un Acompanyament basat en la coresponsabilitat i situant a la persona en el centre i fent-la protagonista del seu procés vital.

Així, l’economat tancarà les seues portes a finals d’aquest any per donar pas a la targeta solidària, una nova resposta a l’hora de cobrir les necessitats d’alimentació de les persones que vénen a Càritas.

Es tracta d’una targeta prepagament que permetrà a les persones ateses comprar amb autonomia als comerços locals d’alimentació mitjançant l’ajuda econòmica que reben. S’entregaran a les famílies que es valore des de l’acollida de cada Càritas parroquial. La quantitat assignada dependrà de la necessitat i de la quantitat de membres de la unitat familiar. El voluntaris de Càritas podran comprovar, a través d’una aplicació, els moviments de cada targeta i veure en quins establiment compra. Amb la targeta només es podrà consultar el saldo però no traure diners.

Amb aquest nou projecte es vol protegir l’anonimat absolut de la persona que, per la seua situació actual, acut a Càritas. Possibilita a les famílies l’accés a productes peribles i frescos, productes als quals no tenia accés en l’economat. A més, les persones podran comprar els productes que realment necessiten i en el comerç que vullguen. Amb aquest nou projecte es pretén també la promoció del comerç local. I, sobretot, li ofereix a la persona la DIGNITAT que mereix facilitant processos de normalització.

Es tracta de nous temps, noves fórmules per cobrir les necessitats bàsiques, des d’una aposta per la dignificació de les PERSONES i de les ajudes.TARGETAS SOLIDÁRIAS, NUEVO PROYECTO

Desde Cáritas interparroquial de Cullera queremos presentar el nuevo proyecto que estamos iniciando, el cual queremos dar a conocer y hacer partícipes a toda la sociedad. Las personas que viven en una situación de vulnerabilidad nos merecen todo el respeto y este es el motor que nos impulsa a repensar nuestras acciones, a dar importancia no sólo a lo que hacemos sino a como lo hacemos. Es tiempo de propuestas para seguir caminando hacia un acompañamiento basado en la corresponsabilidad y situando a la persona en el centro, haciéndola protagonista de su proceso vital.

Así, el economato cerrará sus puertas a finales de este año para dar paso a la tarjeta solidaria, una nueva respuesta a la hora de cubrir las necesidades de alimentación de las personas que vienen a Cáritas.

Se trata de una tarjeta prepago que permitirá a les persones atendida comprar con autonomía en los comercios locales de alimentación a través de la ayuda económica que reciben. Se entregarán a las familias que es valore desde la acogida de cada Cáritas parroquial. La cantidad asignada dependerá de la necesidad y de la cantidad de miembros de la unidad familiar. Los voluntarios de Cáritas podrán comprobar, a través de una aplicación, los movimientos de cada tarjeta y ver en qué establecimientos se compra. Con la tarjeta solamente se podrá consultar el saldo, pero no sacar dinero.

Con este nuevo proyecto se quiere proteger el anonimato absoluto de la persona que, por su situación actual, acude a Cáritas. Posibilita a las familias el acceso a productos perecederos y frescos, productos a los que no tenía acceso en el economato. Además, las personas podrán comprar los productos que realmente necesiten y en el comercio que deseen. Con este nuevo proyecto se pretende también la promoción del comercio local. Y, sobre todo, le ofrece a la persona la DIGNIDAD que merece, facilitando procesos de normalización.

Se trata de nuevos tiempos, nuevas fórmulas para cubrir las necesidades básicas, desde una apuesta por la dignificación de las PERSONAS y de las ayudas26 de julio de 2017

Kilos de ropa recogidos en Cullera

Compartimos con ustedes la carta recibida desde Red Koopera con los datos de la cantidad de ropa recogida y las consecuencias directas que tiene esta donación de ropa a Cáritas.

Desde Cáritas Cullera agradecemos que estas esperanzadoras noticias sean posibles, a cada una de las personas que durante estos meses han realizado estas donaciones.


Finalizado el primer semestre del 2017, le presentamos el informe de los residuos de ropa y calzado usados que hemos recogidos en Cullera.

                              ENE     FEB     MAR     ABR     MAY     JUN     TOTAL kilos
Contenedores           0           0         618         511        896        836      2861 
Otras recogidas      656       600       443         300      1094      1064      4157                7018 Kg

Nuestra finalidad como proyecto de Cáritas, es generar puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión social, y finalizado su itinerario, acompañarlas en la búsqueda activa para su incorporación en el mercado laboral ordinario. Con este propósito, se ha unido a nuestro proyecto, una técnica de prospección e intermediación sociolaboral. 

Los datos actualizados, de Julio 16 a Junio 17, en la Diócesis de Valencia son: 
- 45 personas acompañadas en itinerarios de inserción. 
- 9 personas que han finalizado dicho itinerario. 
- 7 personas, que se han incorporado al mercado laboral ordinario. 

Referente a la reducción del impacto medioambiental, en este semestre hemos recogido en Arropa Valencia un total de: 1.430.036 kilos de ropa y calzado, que representan un incremento del 23% respecto al mismo periodo del año 2016. 

Agradecer a usted y a su equipo la implicación que realizan en este proyecto de recogida de ropa y calzado usados, y juntos, alegrarnos al observar que siete personas que hace tres años, pertenecían al colectivo de personas en riesgo de exclusión social, hoy podamos afirmar que se encuentran trabajando en el mercado laboral ordinario. 

Reiterando nuestra gratitud, mis saludos.

Fdo./ Juan José Andrés Serra 
Responsable de Servicio 
Red Social Koopera Arropa Valencia S.L.U.


Gracias por hacerlo posible

18 de julio de 2017

Tu pots, et conte com?

Càritas Interparroquial de Cullera va organitzar el curs “Tu pots, et conte com?” 
El curs consta de quatre tallers que es van impartir de dilluns a dijous. El divendres es va destinar al lliurament de diplomes als assistents i a compartir uns moments de trobada amb un xicotet àgape per a celebrar el final de curs. 
Els tallers duraven dues hores cadascun i han estat impartits en el següent ordre:
  • “Societat de consum. Necessitats bàsiques”. On es van vore conceptes com: necessitat bàsica i desitjos; drets i responsabilitats; consumisme; valor innat per ser persona i motivació cap a la recerca de solucions;
  • “Hàbits saludables i remeis naturals”. Es va parlar d’hàbits d’higiene personal adequats, consells de neteja dels espais de l’habitatge, utilitzar en la higiene productes naturals a l’abast de totes les butxaques, remeis naturals per a molèsties de salut lleus;
  • “Consum elèctric i d’aigua. Com estalviar”. Descobrim trucs per gastar menys llum i menys aigua. Com interpretar una factura d’energia elèctrica i un rebut de l’aigua;
  • “Consum i higiene alimentària”. Es va parlar de com mantindre la cadena del fred dels aliments frescos des de la tenda a la casa, com col·locar de forma adequada els aliments en el frigorífic, com traure partit als aliments i aprofitar per a evitar tirar el menjar,…

Objectius:
  • permetre que les persones que es troben en situació de dificultat econòmica i les seues famílies aprenguen nous coneixements i habilitats;
  • que aquests coneixements i habilitats ajuden a les persones a aconseguir el màxim aprofitament dels recursos que tenen disponibles;
  • que es produesca una millora en la gestió econòmica i en l’àmbit domèstic que repercutesca a curt i mitjà termini en una millora de les seues condicions de vida;
  • contribuir a l’empoderament personal i conscienciar en la responsabilitat sobre les decisions preses i les possibles conseqüències que deriven d’elles;
  • intentar diluir la creença en la necessitat d’ajuda externa paternalista, i que s’instaure progressivament la motivació en la recerca de recursos propis, consciència de la importància de l’esforç i l’orientació cap a la recerca de solucions.
Aquesta formació ha estat dirigida a homes i dones demandants d’ajuda en alguna de les acollides de Càritas de Cullera i en aquesta primera edició han participat 15 persones, procedents de les quatre parròquies locals.
Amb accions d’aquest tipus intentem donar el pas des d’un model tradicionalment assistencial a un model promocional, dotant a les persones amb les eines necessàries perquè siguen capaces de gestionar adequadament els seus diners, fer un bon ús dels recursos de què disposen siguen els que siguen, reconèixer de forma correcta les necessitats bàsiques, cuidar la salut de la seua família i la seua pròpia, etc. a través de la reflexió i el treball comú, de forma pràctica i prenent com a punt de partida la possibilitat de modificar conductes de consum errònies.
Pretén aconseguir despertar una major consciència de la situació personal pròpia, de quines són les possibilitats reals de promoció i de descobrir maneres d’estar en el món que no siguen nocives per als seus interessos, tant els propis com els comuns, dels quals en formen part. En resum, busquem ajudar a què siguen capaços de gestionar-se en les activitats de la vida diària de forma autònoma, adaptant les seues conductes a les circumstàncies personals en què es trobe cadascun d’ells i tenint sempre present la seua dignitat com a persones.
Aquesta edició ha estat avaluada pels assistents de forma extraordinària, cosa que ens fa tindre l’esperança que es poden fer efectives properes edicions en un futur no molt llunyà. És molt gratificant poder realitzar aquests tipus d’activitats i comprovar els efectes positius que tenen en els participants.
Per això els donem les gràcies. Gràcies per fer-nos sentir útils per al seu procés de promoció, gràcies per tindre la humilitat d’escoltar-nos cadascun dels dies en què els hem parlat, gràcies per deixar-nos compartir amb ells un temps de la seua vida, gràcies per donar-nos una lliçó de coratge i d’humanitat, sempre amb un somriure malgrat les seues complicades situacions personals, i gràcies per donar-nos el seu afecte de la forma que ho han fet.
Un món distint és possible. El canvi comença per u mateix, i tots junts estem CRIDATS A SER COMUNITAT.
Encarna Grau
Coordinadora Cáritas Interparroquial Cullera


23 de mayo de 2017

SuperStar. La estrella que brilló de nuevo

Con el recuero aún vivo en la memoria del "Somni dels Miserables", hemos vivido un nuevo sueño, el que nos ha llevado en esta ocasión directamente a rozar el mismo cielo: la puesta en escena de "Superstar" una adaptación del director de teatro y director de cine D. Julio Martí de la famosa ópera rock Jesucristo Superstar.


Sorprendente, indescriptible, una puesta en escena espectacular, como no, digna del gran espectáculo que hemos podido disfrutar. 

He de confesar que no fui capaz de articular palabra hasta un buen rato después de finalizar la representación. Y es que, si tuviese que resumir en una sola palabra lo que viví, seguramente emplearía la palabra "emoción". 

Desde el voluntariado de Cáritas en Cullera, queremos felicitar al director, a los actores y al personal técnico por su magnífico trabajo y no podemos más que decir MUCHÍSIMAS GRACIAS:

- A D. Julio Martí
- A cada uno de los actores que tanto esfuerzo y tiempo han dedicado
- A cada técnico que ha hecho posible la espectacular puesta en escena
- A cada empresa colaboradora y patrocinadores
- A cada una de las personas y entidades que han estado ayudando desinteresadamente 
- A cada persona que ha comprado una entrada y ha colaborado en este proyecto 

Y necesariamente mencionar y agradecer a D. Luis Joaquin Molina Mestre que ha abierto su casa y ha permitido que un evento de semejante magnitud se pudiese llevar a cabo, y a D. Enrique Boronat Albors que no sólo ha apoyado el proyecto, sino que, se ha implicado totalmente en el mismo.

En nombre de las personas a las que 
Cáritas Cullera acompaña y asiste:

GRACIASTermina la tercera edición del Curso de Manipulador de Alimentos de Cáritas Cullera en colaboración con el Ilustre Colegio de Médicos de Valencia

Un curso más, el equipo San José de Acompañamiento en la búsqueda de empleo ha organizado el curso de "Manipulador de Alimentos" para las personas que estamos acompañando y  atendiendo desde Cáritas en Cullera y que se encuentran en proceso de búsqueda de empleo. 

Cullera es un pueblo turístico y durante los meses de verano en los sectores relacionados con la alimentación y la hostelería tradicionalmente se experimenta un notable ascenso en la demanda de trabajadores, por ello pensamos que dotar a estas personas de este diploma, puede facilitar durante la etapa estival su entrada en el mundo laboral, trabajando en este tipo de establecimientos ya que poseer este título es requisito imprescindible para poder trabajar tanto en bares, restaurantes, supermercados o cualquier otro empleo que precise tener un contacto directo del trabajador con artículos alimentarios.

Queremos dar las gracias y mostrar nuestro reconocimiento a las personas que integran el Grupo de Desarrollo Local del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia que de forma totalmente altruista esta colaborando con Cáritas Cullera desde que se decidiera incluir este curso dentro de la programación formativa y de ayuda del programa San Jose, siendo esta ya la tercera edición del mismo. 

Es necesario hacer especial mención a Dª Isabel Armengot que desde el inicio del proyecto ha colaborado en todas y cada una de las ediciones organizando e impartiendo muchas de las sesiones en las que se divide el curso, así como agradecerle su siempre presente disponibilidad manifiesta en todas las colaboraciones que ha mantenido con los voluntarios de Cáritas en Cullera.

Desde Cáritas Interparroquial damos la enhorabuena a los participantes y también a los organizadores, los voluntarios del equipo San José.26 de abril de 2017

Formación para el voluntariado

Vídeo institucional (castellano subtitulado)

proxima actividad interparroquial
Actividades del Equipo San José


El equipo San José de acompañamiento en la búsqueda de Empleo, ha realizado la segunda edición del Precurso de Camareros durante las ultimas semanas.

Recientemente tuvo lugar la entrega de diplomas con la presencia de los monitores, la directora del programa, la coordinadora de Equipos de Acompañamiento en Búsqueda de Empleo de Cáritas Diocesana y el Vicario Episcopal y Párroco de la Parroquia de los Santos Juanes.

¡Enhorabuena!

Nuevos Contenedores

Estamos de estreno en Cullera!!!


Se han instalado dos contenedores de recogida de ropa para Cáritas en Cullera.

Uno en el colegio de San Vicente Ferrer Maristas y el otro en la Parroquia de San Francisco.

Se pretende con ello dar un mejor servicio a las personas que quieren donar ropa a Cáritas y que no pueden hacerlo por cuestiones de horario, y al mismo tiempo colaborar con la plataforma de empleo de reinserción social KOOPERA que tiene una planta en nuestra provincia, y que esta dando trabajo a muchas personas que hasta ahora tenían muy complicado acceder al mercado laboral.


Seguiremos recogiendo ropa y enseres de la forma en que veníamos haciendo durante los últimos años de manera indistinta a la presencia de los contenedores.
Aprovecho para hacer un llamamiento, ya que las personas encargadas del Ropero Solidario advierten la acusada escasez de pantalones de niño y hombre para hacer frente a las demandas que actualmente tienen, y como no, también quiero recordar que el Ropero Solidario se encuentra situado en el hogar parroquia de la Parroquia de San Antonio Abad, y que se pueden acercar a donar los miércoles a partir de las 11 de la mañana o los jueves a partir de las seis de la tarde. Las compañeras voluntarias estarán encantadas de atenderles.


22 de febrero de 2017

Próxima Oración Comunitaria

Día 28 de Febrero
17:30 h
Parroquia de San Francisco

Te invitamos a compartir con nosotros un momento de oración

Por tantos que hoy sufren, por los que marcharon ya,
por los que cada día nos enfrentamos al desafío de 
paliar su dolor, por nosotros, por vosotros,.............
¿Oramos juntos?

Festa de la Solidaritat de Cullera

El 10 de Febrero en Cullera tiene un sentido "especial". Estos últimos cuatro años, en nuestro pueblo ese día se vive la Fiesta del Amor Solidario. 


Ante la proximidad de San Valentín, el IES Blasco Ibañez de Cullera y con la participación de CEIP San Antonio, CEIP Luis VIVES y del Centro Ocupacional Mare de Déu del Castell del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) pretenden dar un punto de vista novedoso de esta celebración, con una dimensión del amor no restringido hacia el amor de pareja, sino que alcance a aquellos que más lo necesitan. Nuestros vecinos y vecinas más desfavorecidos y  que más sufren.

Los alumnos de estos centros de Cullera participan de una jornada solidaria de recogida de alimentos destinados a  familias en situación de precariedad económica que han de ser atendidas en Cáritas. 


Los productos artesanales elaborados por los usuarios en los talleres ocupacionales del IVASS se pusieron a la venta, también con el mismo fin: ser donadas las ganancias a Cáritas: 180€Como muy bien expresa El Periodic.com "Esta jornada cumple una doble función ya que, además de hacer llegar artículos de primera necesidad y productos no perecederos a las personas necesitadas, contribuye a concienciar a los jóvenes sobre la difícil situación que atraviesan muchos hogares".Gran labor la de estos educadores, conocedores sin duda de que la formación y educación de los niños y jóvenes va mucho más allá de lo que la ley educativa dicte incluir en el curriculum académico, y que en consecuencia actúan coherentemente
Muchas Gracias


Marcha Solidaria Colegio La Milagrosa

El pasado 8 de Enero tuvo lugar la I Marcha Solidaria organizada por el colegio La Milagrosa de Cullera a favor del Economato de Cáritas. 


Bajo el lema "Alimentem Sonriures", los organizadores con Miguel Ángel Roselló, Alma Matter del evento, a la cabeza, consiguieron reunir un considerable numero de participantes que desafiando el frío de esta mañana de domingo, llenaron las calles de Cullera acudiendo a la llamada de juntos hacer realidad esta festiva y solidaria actividad. 


Al inscribirse para poder participar en la Marcha, se recibía un dorsal con el numero 1324, haciendo referencia a las personas que en el año 2015 habían necesitado ser atendidas en Cáritas.
Este dato proviene de la memoria anual  Cáritas elabora cada final de año, cuyos resultados da a conocer en fechas cercanas a la festividad de Corpus. 


Numerosas organizaciones y asociaciones locales participaron activamente en la Marcha, como es el caso de L'Escola Municipal de Tabal, Dolçaina i Danses de Cullera, la Muixeranga, las fallas, o el Grupo Xino-Xano, 
Tal y como era previsible, el resultado fue espectacular, logrando recoger una cantidad de alimentos y productos de higiene personal próxima a los 3.000  kg.


Agradecemos desde Cáritas la colaboración a las siguientes personas, entidades, asociaciones y empresas de nuestra localidad:

Dirección y profesorado del Colegio La Milagrosa de Cullera
D Miguel Ángel Rosello
Miembros del AMPA del Colegio La Milagrosa de Cullera
D. Jordi Mayor, Alcalde del MIA de Cullera
Regiduria d'Esports del MIA
Protección Civil 
Policía Local
Guardia Civil
D. Alfredo Company
D. Joan Gimeno
Muixeranga Cullera
Escola Municipal de Tabal, Dolçaina i Danses
Junta Local Fallera
Falles de Cullera
Xino-Xano
Da Vinci impressió i retolació
Colom Naya
Millar Electrodomesticos
Racrisa. Solucions en neteja i higiene
L'Expressio
Sonycolor Sueca
Chofre Produccions Audiovisuals
Hotel Cullera Holiday
Publicita-T
Restaurant "Alma de Mar"
Restaurant "JB"
Restaurant "Els Caçadors"
Trofeus i regals Alapont
Internacional Paper Gandia
Music Store Cullera
Essence. Osteopatia i Pilates
Club Natació Time Trial Swim
Pirotècnia Hermanos Caballer

Gracias30 de enero de 2017

Resumen de la Campaña Especial de Compras en Navidad

Imagen relacionada
Como ya es habitual desde hace unos años, en fechas cercanas a la Navidad, desde los diferentes equipos de acogida de Cáritas en Cullera, de forma extraordinaria, se facilita  a las familias vales canjeables en las carnicerías y charcuterías colaboradoras ubicadas en cada uno de los respectivos barrios, con el fin de que todos puedan celebrar las fiestas navideñas con la máxima dignidad posible.

En esta actividad este año se ha invertido en el comercio local un total de 932 €.

Queremos dar las gracias a todas las personas que,  con sus donativos, nos han ayudado a hacerlo posible , y a todos los establecimientos colaboradores que han participado en este proyecto.!!

Muchas gracias!!!
26 de enero de 2017

Balance de la Campaña de Reyes

Este año, desde Cáritas Cullera hemos escrito la carta a los Reyes Magos de 109 niños de nuestro pueblo con edades comprendidas entre 0 y 14 años.

Era este un año algo especial, ya que les propusimos a todos ustedes un ambicioso, pero justo cambio respecto a campañas de años anteriores. Este cambio consistía en que estos 109 niños y niñas pudiesen estrenar un regalo de Reyes nuevo.

Queremos agradecer la ayuda recibida de parte de los 77 padrinos anónimos que han creído en el proyecto y han actuado en consecuencia. Gracias!!! 

Esperamos que el año próximo sean muchos más los que quieran participar como padrinos; y muchos menos los niños a los que tengamos que apadrinar por estar ya, ellos y sus familias en un lugar socioeconómico que quede fuera de nuestro ámbito de acción.

Los 32 niños y niñas que no encontraron padrinos, también vivieron su noche mágica exactamente igual que los apadrinados, estrenando cono ellos su regalo de Reyes, y desde Cáritas Cullera invertimos en ello un total de 454,60€.

Estamos muy contentos con los resultados de la campaña y agradecemos su apoyo a todas y cada una de las personas que la han hecho posible. No es cierto que no se pueda hacer nada para cambiar las cosas, podemos cambiar nuestra parcela del mundo y en ocasiones como está, la utopía se convierte en realidad.

Gracias!!!20 de enero de 2017

Donativo de la Asociación Cultural "La Penyeta"
En esta ocasión, queremos dar las gracias una vez más a "L' Associacío  Cultural La Penyeta" por el donativo  de 900€,recibido en  los primeros días de este mes de Enero. 

Esta es la segunda vez que tenemos el placer de ser los receptores de la recaudación lograda con la venta de "La Memòria Recuperada" magnifica obra gráfica fruto de una gran labor de recuperación de fotografías de nuestro pueblo recopiladas durante varios años, obra editada por la Diputación de Valencia, y que se presento al público en Mayo de 2015 en el Auditorio Municipal. 

Gracias por su generosidad y por su gratísimo trato y amabilidad hacia nosotros.


Campaña de Reyes a favor del ropero

Queremos agradecer a la Inmobiliaria Vive de Cullera la iniciativa de promover una campaña de recogida de ropa de cama y  artículos de menaje para el hogar, y juguetes nuevos.

También es un gesto que siempre nos facilita mucho el trabajo, el que amablemente se encargaran del desplazamiento hasta las dependencias del Ropero Solidario de los numerosos artículos recogidos.

Muchas gracias!!

Cáritas participa en el Festival de VillancicosAlgunos miembros de Caritas en plena actuación musical, tras la cual fueron ovacionados por la alta calidad de su grupo vocal
El Festival de Villancicos de la Parroquia Santos Juanes se ha convertido ya en una tradición en nuestro pueblo. ¿Como no participar?
Gracias por permitirnos pasar momentos tan agradables!!!

Campaña Navidad a favor del Economato de Cáritas en Cullera. Agradecimientos

Como ya es costumbre, cada año, los vecinos y entidades de Cullera ante la cercanía de las fiestas navideñas se vuelcan con los más necesitados. 

Son numerosas las actividades y campañas de recogida de alimentos con los que proveen el Economato de Cáritas en beneficio de las familias menos favorecidas de nuestra localidad.

Queremos agradecer públicamente a las siguientes entidades la ayuda recibida durante la pasada navidad :

            + Amas de Casa Tyrius
            + Ateneo Musical de Cullera. Comisión de Damas
            + Casa Cuartel de la Guardia Civil
            + Colegio Inmaculada Concepción
            + Colom-Naya SL
            + Falla Xuquer
            + Colegio “San Vicente Ferrer” Hermanos Maristas
            + Joves Socialistes de Cullera
            + Catequesis de primera comunión
            + Falla Raconet 
            + Colegio La Milagrosa
            + Cofradía de Pescadores

Muchas gracias. 

Agradecer también a las personas  anónimas que han hecho donaciones particulares, tanto monetarias como en productos de alimentación y aseo personal. 

Y como no mencionar a colaboradores y benefactores que durante todo el año y no solo en estas fechas, nos permiten seguir cada día ayudando a las personas de nuestro pueblo que más dificultades están sufriendo, como son, entre otros: 
Horno Hermanos Signes
Horno Mar i Mar
Periódico Local L' Expressió